"The idea that happiness could have a share in beauty would be too much of a good thing." --Walter Benjamin

Friday, April 15, 2005

Tobias

Sabihin mong ikaw ay Bato
Balani at umpisahang likumin
ang iyong mundo mula sa kapangyarihan ng panginurin
ng iyong Halina: alpombrang paningin –
garapa, papel, bakal, buhangin
laway, pawis, gasolina, dugo.
Hayaang mapagkit ng iyong balat
ang nginig ng lahat ng elemento.

Bilugin ang iyong Lawak at Layo
sa Lawas ng kinuyom na palad
na parang mababasag na puso.

Makikipagniig ang Lamig
sa iyong daigdig: solido, kongkreto.
Hindi matitinag ng Init.

Tumitig ka sa malayo: Silaw
(ang Gunaw sa pagkatunaw).
Sa Paltos at Lapnos ng matang-langit,
Hamunin mo ang helios.

Asintahin mo ang Init.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home