"The idea that happiness could have a share in beauty would be too much of a good thing." --Walter Benjamin

Friday, April 15, 2005

Guiller

Nagbabalik sa sinapupunan ng Ina ang lahat
ng inanak. Kaya nagpanikluhod ka at hinalikan
ang pusod ng lupa. Bilang Pagpupugay.

Mula rito natuklasan mo na sa malayo
ay may nagaganap na digma. Los ojos
Rojo: sa Gitna ng mga Pulang Mata

ay isang palukob na Bilog. Isang senyal
ng pangungobkob. Sapat na sa pantas
ang sapantaha. Ngunit para sa iyo,

pulang mandirigma, naisusulat na sa hangin
ang signos ng mga magaganap. Los ojos
cuatros: Apat na Mata para sa Apat

na Sulok. Ang Kahon ng Lahat ng Tao
ay isang Tatsulok – tatlong Persona,
sa gitna ng Unos, may sumusungkit sa Mata

isang sundang na tala. Amoy pulbura.
Apoy sa langit na tanikala,
Ang alimuom ay amoy gasolina.

Nagbabalik sa sinapupunan ng Ina
ang lahat ng inanak ng lupa. Mula sa lahat
ng taong-lupa ang pagpupugay

at ang simula ng pagsusunog.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home