"The idea that happiness could have a share in beauty would be too much of a good thing." --Walter Benjamin

Friday, April 15, 2005

Lukas

Nakita ko kung paano magkatawang-apoy
ang mata at lumuha ng ningas na pulang-pula:
pulang pilik, pulang talukap at pulang irisa.

Sa kagyat ng Kisap, sinalo ng aking palad,
at ng sinisinat kong balat.ang matang-apoy:
Ito ang alamat ng dinadarang na Haplos.

Ang Kasaysayan ng Pag-ibig

ay isang seremonya ng Pagkatupok
sa lahat ng anyo ng apoy,
sa lahat ng uri ng pagkalamukos.

Titigan mong mabuti ang aking mga palad.
Huwag kang matakot:
Sapagkat mula sa abong ito, at sa mga tumakas

na alipato, ako’y muling magkakatawang-tao.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home