"The idea that happiness could have a share in beauty would be too much of a good thing." --Walter Benjamin

Friday, April 15, 2005

Alana

Ang mga Walang Bagabag lamang
ang lumilingon sa Balon
na ito upang hipuin kung kasabay ng pintig
ng puso ang tibok ng rabaw ng alon.

Kaya nangahas kang sumilip at tuklasin kung paano
mapupukaw ng garalgal mong tinig
ang nahihimbing nang tubig –
ang galawgaw ng iyong alingawngaw

at ang paghubog ng iyong wangis
sa tunog ng iyong Pangalan.
Parang alimbukay ng mga patay
ang tawag ng pagpapatihulog.

Ang mga Walang Takot lamang
ang tumititig sa Balon
na ito, ang katulad mong hindi nagigimbal
sa tuwing nakikita ang iyong salamisim

na lumulutang sa pagkalunod.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home